魚べい Higashi Narashino

千葉県Narashino-shi4-20-21 Higashinarashino
TEL.047-477-8811